Seznam dokumentů

Žádosti
Žádost o poskytování datových služeb
Žádost o poskytovaní datových služeb - druhá žádost
Žádost o připojení
Žádost o připojení - první žádost
Žádost o změnu poskytovatele datových služeb
Žádost o změnu poskytovatele datové služby - pouze změna
Pravidla a ceník
Ceník
Ceník služeb a úkonů OSO Kvasiny
Předpis pro provádění
Předpis pro provádění přípojky v domě
Pravidla
Pravidla provozu optické sítě obce Kvasiny
Vzory smluv
An unhandled error has occurred. Reload 🗙