Pro bytové domy

Projekt optické sítě počítá s připojením každé bytové jednotky samostatně. To znamená, že každy byt může mít vlastní přípojku a smlouvu uzavřenou s vybraným poskytovatelem.

Kde končí obecní část sítě v BD?

Obec pro bytové domy připravuje zafouknutí mnohovláknovým kabelem, který bude v optickém rozvaděči rozbočen (provařen) do jednotlivých bytů. Až k tomuto rozvaděči (zpravidla umístěnému v přízemí či v suterénu) bude optická síť realizována Obcí Kvasiny (po vyřešení majetkoprávních záležitostí s daným družstvem či sdružením). Přípojky do jednotlivých bytů, neboli vnitřní rozvody, Obec Kvasiny realizovat nebude.

Je nezbytně nutné realizovat nové vnitřní rozvody?

Stavající rozvody u většiny bytových domů budou nevhodné, ale v omezené míře použitelné. Před realizací nových rozvodů je určitě více než vhodné, domluvit se s nezávislým specialistou, který posoudí stávající stav a navrhne řešení. V případě zachování stávajících rozvodů je možné očekávat negativní vlivy například v podobě omezení rychlosti připojení. Další nevýhodou může být, že v případě starších, nebo chybně navržených rozvodů uvnitř budovy nebude možné vybírat poskytovatele pro každý byt zvlášť a bude nutné využít služeb jednoho poskytovatele pro všechny bytové jednotky.

Je nutné realizovat samostatnou přípojku do každého bytu?

Je vhodné vybudovat vnitřní rozvody z přízemí či suterénu do každého bytu. Ideální je budovat rozvody instalací mikrotrubičky patřičného rozměru. Zafouknutí mikrotrubičky optickým vláknem může realizovat Obec Kvasiny na vlastní náklad (pouze poprvé, stejně jako u ostatních obytných jednotek). Rozvody (instalaci mikrotrubiček) by mělo budovat bytové družstvo nebo společenství vlastníků, aby bylo zajištěno vlastnictví rozvodů a tím byla umožněna budoucí změna poskytovatele (nedoporučujeme využití nabídek poskytovatelů k vybudování rozvodů "zdarma")

Je možné připojit celý dům jednou přípojkou?

Jak je uvedené výše, základním předpokladem správného, ale i spravedlivého fungování sítě v obci je připojování všech obytných jednotek zvlášť. Pokud není možné připojit každou bytovou jednotku zvlášť a je třeba celý dům připojit jednou přípojkou, je nezbytně nutné tuto záležitost řešit individuálním způsobem. Zároveň bude účtována cena za přípojku ve výši 100 Kč včetně DPH * počet připojených klientů za měsíc, v případě, že je možné jednoznačně prokázat počet připojených klientů v daném měsíci. Pokud není bytový dům schopný jednoznačně prokázat počet připojených jednotek k danému připojení, bude účtována cena za přípojku ve výši 100 Kč včetně DPH * počet jednotek v bytovém domě za měsíc. (Ceny zahrnují pouze o nájemné vláken, je nutné počítat s navýšením dle ceny poskytovatele, uvedená cena se může změnit)

Jsem předsedou bytového družstva nebo společenství vlastníků, jak mám postupovat?

Základním předpokladem pro připojení bytového domu na obecní optickou síť je zájem více vlastníků či družstevníků. Pokud je většinový zájem o připojení k optické síti obce, kontaktujte provozovatele emailem na adresu oso@kvasiny.cz a sjednejte si osobní schůzku. Problematiku připojování více jednotek Vám rádi vysvětlíme a probereme možnosti a rizika připojení. Dále Vám může být poskytnut kontakt na projektanta obecní optické sítě, který Vám může navrhnout napojení na obecní část a pomoci s návrhem vnitřních rozvodů domu.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙